سازدهنی هرینگ
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار
1923 Vintage Harp
From: Hering
طبقه بندی: سازدهنی دیاتونیک
توضیحات: این هارپ تولید مستمر اولین هارپ کارخانه Hering است. این کارخانه در همان سال (1923) و به دست آلمانی مهاجرت کننده به برزیل به نام Alfred Hering در شهر Blumenau این کشور تاسیس گردید. این سازدهنی با بدنه چوبی درزگیری شده و یک صفحه زبانه قطور که با پنج پیچ به بدنه به محکمی متصل گشته است مانع عبور هوا به جز از راه زبانه ها شده و باعث اجرایی زیبا می شود. پوشش برنزی لاک و الکل خورده ساز ظاهری زیبا و اتیقه به ساز می بخشد.

 

Yara 9108
From: Hering
طبقه بندی: سازدهنی دیاتونیک
توضیحات: مناسب برای مبتدیان و کسانی که تازه می خواهند با دنیای موسیقی آشنا شوند. در این هارپها شما قادر به اجرای تکنیک OverBlowing و OverDrawing نخواهید بود. بدنه ی چوبی، هشت سوراخ و فقط در کلید E تولید می شوند. ضمنا این هارپها با مقوا و پلاستیک وکیوم شده اند و بدون قاب می باشند.

 

Yara 9112
From: Hering
طبقه بندی: سازدهنی دیاتونیک
توضیحات: مناسب برای مبتدیان و کسانی که تازه می خواهند با دنیای موسیقی آشنا شوند. در این هارپها شما قادر به اجرای تکنیک OverBlowing و OverDrawing نخواهید بود. بدنه ی چوبی، دوازده سوراخ و فقط در کلید E تولید می شوند. ضمنا این هارپها با مقوا و پلاستیک وکیوم شده اند و بدون قاب می باشند.

 

Gloriosa 9012
From: Hering
طبقه بندی: سازدهنی دیاتونیک
توضیحات: مناسب برای مبتدیان و کسانی که تازه می خواهند با دنیای موسیقی آشنا شوند. در این هارپها شما قادر به اجرای تکنیک OverBlowing و OverDrawing نخواهید بود. بدنه ی چوبی، دوازده سوراخ و فقط در کلید E تولید می شوند. ضمنا این هارپها با مقوا و پلاستیک وکیوم شده اند و بدون قاب می باشند.

 

Chromatic 40
From: Hering
طبقه بندی: سازدهنی کروماتیک
توضیحات: کروماتیکی ده سوراخ در بازه دو و نیم اکتاو، با بدنه ای چوبی، خوشدست و زیبا. دو سوراخ حذف شده نیمی از اکتاو زیر را از شما می گیرد و در مواردی کمی محدودیت ایجاد می نمایند، که اگر حساسیتی در زیر اجرا شدن آهنگ (یا قسمت زیر آهنگ) خود نداشته باشید می توانید آنرا به سادگی در یک اکتاو یا چند نت پاینتر اجرا نمایید و از ابعاد کوچکتر این کروماتیکها لذت ببرید.

 

Chromatic 48
From: Hering
طبقه بندی: سازدهنی کروماتیک
توضیحات: سازی 12 سوراخ در بازه سه اکتاو و با کوک سولو. این مشخصات رایجترین و پرطرفدارترین گونه سازهای کروماتیک می باشند. مععمولا تا هنگامی که به اکتاو چهارم ریز کروماتیکهای 16 سوراخ یا ابعاد کوچکتر نمونه های ده یا هشت سوراخ(که موجب خوشدست تر شدن ساز می شود) نیاز احساس نشود، این گونه بر سایر مدلها ترجیح دارند. البته شایان ذکر است در بعضی از کروماتیکهای 16 سوراخ اکتاو پایینی(بم تر از اولین اکتاو) به ابتدای سوراخهای ساز اضافه می شود.

 

Chromatic 64
From: Hering
طبقه بندی: سازدهنی کروماتیک
توضیحات: یک ساز زیبای دیگر از Hering با ظاهری آنتیک، این کروماتیک 16 سوراخ در کوک سولو(کوک غالب سازهای کروماتیک) 4 اکتاو را پوشش داده و تنها در کلید C تولید می شوند. رنگ نقره ای این سازدهنی نیز تولید می شود که کمی از این رنگ ارزانتر می باشد. بدنه آنها از جنس پلاستیک فشرده و فقط در کلید C تولید می شوند.