مجله اینترنتی سازدهنی
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار

کپی رایت و موارد حقوقی

 

استفاده از مطالب مجله سازدهنی ایران هارمونیکا با ذکر نام سایت مجاز می باشد. مطالب گردآوری شده در این وب سایت همگی بر گرفته از منابع معتبر غالبا به زبان اصلی این زمینه می باشند، که در صورت معدود بودن این رفرنس ها آنها را در پایان مقالات ارائه می دهیم. در برخی از مقالات با نوازندگان و تئوریسینهای مطرح جهان مکاتبه و تماس برقرار شده و از تجارب و اطلاعات ایشان در گردآوری و ویرایش مقالات استفاده شده است. تقریبا تمامی مطالب ارائه شده در این وب سایت اولین برگردان های موجود به زبان فارسی بوده و کمتر حالت تقلیدی دارند. در مواردی نیز سطح گردآوری و ارائه مطالب در مقایسه با مقالات بین المللی نیز بسیار فراتر بوده و به شاهکاری در زمینه خود تبدیل شده اند.


با توجه به پتانسیل بالای ابتدایی این وب سایت تلاش نویسندگان و تهیه کنندگان آن تعالی به سمت بهترین در دنیای وب می باشد، که در این راستا زحمات فراوانی از سوی این گروه صورت گرفته و خواهد گرفت. از شما خواهشمندیم به منظور پایمال نشدن این زحمات درپایبند بودن به کپی رایت این سایت جدی بوده تا ما نیز بتوانیم با تکمیل و ارتقاء آن سبب رضایتمندی هر چه بیشتر علاقه مندان شویم.